Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας βρίσκεται στον ίδιο χώρο όπου λειτουργεί αδιάλειπτως για 4500 χρόνια ένα από τα αρχαιότερα μεταλλεία στην κόσμο.

Η σύνδεση της Κύπρου με τον χαλκό είναι γνωστή και χρονολογείται από τα πρώτα στάδια παραγωγής και διάδοσης της χρήσης του μετάλλου.  Ο χαλκός της Κύπρου εξήγετο σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα άλλα προϊόντα.  Η μεταλλευτική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τον 4ον αιώνα μ.Χ. και στη συνέχεια υπήρξε μια ύφεση.  Αναβίωσε ξανά το 1916 από την εταιρεία Cyprus Mines Corporation (CMC) όταν ο Αμερικάνος Gunther ανακάλυψε ξανά το κοίτασμα και συνέχισε μέχρι το 1974 οπόταν  λόγω της Τουρκικής εισβολής του ’74, χωρίστηκε και το μεταλλείο έμεινε στις ελεύθερες περιοχές ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρίσκονται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.

Η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία ανέλαβε τη μεταλλευτική μίσθωση για το διάστημα 1976-1995, παράγοντας συμπυκνώματα χαλκού και χρυσού. Από τη δραστηριότητα αυτή εξήχθησαν σημαντικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος που χρησιμοποιήθηκαν για την αριστοποίηση της μεθόδου που χρησιμοποιείται σήμερα.

Η Εταιρεία ετοιμάζεται να εκδώσει σε βιβλίο την ιστορία του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, η οποία θα καλύπτει μια περίοδο 4500 ετών.