ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Η ανάγκη για χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών από την εταιρεία διαφάνηκε ήδη από την περίοδο της ετοιμασίας της μελέτης βιωσιμότητας του έργου, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.  Η εξέταση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων στο εξορυκτικό πρόγραμμα του κοιτάσματος Φοίνιξ προσέκρουσε στη αδυναμία των συμβατικών μεθόδων εκτίμησης να αποδώσουν γρήγορα τα αποτελέσματα, γι’ αυτό οι μηχανικοί της εταιρείας δημιούργησαν ένα αρχικό πρόγραμμα εκτιμήσεων αποθεμάτων.  Παρ’ όλο που την εποχή που χρησιμοποιήθηκε προσέδωσε στην εταιρεία και στις μελέτες που γίνονταν νέες δυνατότητες, η έναρξη της εκμετάλλευσης εντόπισε αμέσως τις αδυναμίες του.  Οι αδυναμίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να προδιαγράψουν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του νέου προγράμματος.  Κατόπιν μελέτης της αγοράς, αποφασίστηκε ότι πλησιέστερα προς τις ανάγκες της εταιρείας ήταν το ειδικό μεταλλευτικό λογισμικό Surpac2000tm.

Μέθοδος Κυβισμού

Προς το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για κάθε κοίτασμα ξεχωριστά.  Οι βάσεις δεδομένων περιελάμβαναν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν στις γεωτρήσεις καθώς επίσης όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν σε δείγματα των γεωτρήσεων.  Για παράδειγμα, η βάση δεδομένων του Φοίνιξ αποτελείτο από τα αποτελέσματα 333 γεωτρήσεων, 43,563 αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν για την γεωλογική έρευνα του κοιτάσματος, και 12,000 αναλύσεων συγκεντρωτικών δειγμάτων (composites) διατρημάτων. Για την δημιουργία των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές πληροφοριών: (α) στοιχεία από την Αμερικάνικη εταιρεία Cyprus Mines Corporation (CMC), η οποία εργαζόταν στην Κύπρο από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1974, (β) στοιχεία από τις μεταγενέστερες γεωτρήσεις, (γ) στοιχεία από την μεταλλευτική παραγωγή που πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής, και (δ) επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Για την μοντελοποίηση του κοιτάσματος Φοίνιξ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος “ordinary kriging”, μετά από σχετική γεωστατιστική ανάλυση που έγινε από ξένους εμπειρογνώμονες συμβούλους τους οποίους μετεκάλεσε η εταιρεία.  Η μοντελοποίηση και η εκτίμηση των αποθεμάτων των υπολοίπων κοιτασμάτων έγινε με την μέθοδο ‘inverse square distance”.