Όπως είχε πρόσφατα δημοσιευτεί στον Κυπριακό Τύπο, η Hellenic Copper Mines (Μεταλλεία Σκουριώτισσας) ολοκλήρωσε την κατασκευή και άρχισε τη λειτουργία μιας νέας μεταλλουργικής μονάδας παραγωγής κράματος πολύτιμων μετάλλων (χρυσού και αργύρου). Η νέα αυτή μονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο και όπως συμβαίνει με τη μονάδα παραγωγής καθόδων χαλκού, χρησιμοποιεί την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, η οποία είναι σύγχρονη, πρότυπη και φιλική προς το περιβάλλον. Βασικό μέλημα από τη φάση του σχεδιασμού της νέας μονάδας, ήταν η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και η μέριμνα για τη προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υλοποίηση του έργου έγινε κάτω από συνεχή έλεγχο και ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, από τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί.

Το έργο παραγωγής κραμάτων πολύτιμων μετάλλων προέκυψε μέσα από την πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης που εφαρμόζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία γίνεται πλήρης αξιοποίηση των υπερκείμενων πετρωμάτων και μεταλλευμάτων των κοιτασμάτων χαλκού, που είναι δυνατόν να έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Το τμήμα του ειδικού εξοπλισμού της νέας μονάδας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο μέρος στην Κύπρο από εγχώριους επιστήμονες και τεχνικούς. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της μονάδας συνάδουν και βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η μονάδα στελεχώθηκε εξ ολοκλήρου από ομάδα νέων Κυπρίων επιστημόνων και τεχνικών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από έμπειρα στελέχη της Εταιρείας και από ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες αυτού του τομέα από το εξωτερικό. Η νέα αυτή μονάδα θα φέρει στο κράτος και στην οικονομία του τόπου σημαντικά πρόσθετα εισοδήματα, τόσο με την απευθείας καταβολή κρατικών δικαιωμάτων και φορολογιών, όσο και με την όλη οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται. Όλα τα μεταλλουργικά προϊόντα της Hellenic Copper Mines Ltd, που διακρίνονται για την ψηλή τους ποιότητα και καθαρότητα, εξάγονται, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες και στηρίζουν το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου. Η λειτουργία των δύο μεταλλουργικών μονάδων από την Hellenic Copper Mines Ltd στη Σκουριώτισσα, κατατάσσει την εταιρεία μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών βιομηχανιών της Κύπρου. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η καινοτόμα τεχνολογία που εφαρμόζεται, διατηρεί προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης της ιστορικής αλλά ταυτόχρονα σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στο τόπο, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον, την αειφορία και την τεχνολογική πρόοδο.

 

  • 1498
  • 1499
  • 1547
  • 475