Την Πέμπτη 9/2/2017 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης απένειμε στην HCM πιστοποιητικό και πλακέτα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS. Η πιστοποίηση της Εταιρείας μας με βάση το EMAS αποδεικνύει ακόμα μια φορά την πάγια δέσμευσή της να διατηρήσει σε ισορροπία την οικονομική της ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της σωστής διαχείρισης και της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

  

  • EMAS1
  • EMAS2