Click to Download PDF version

 

Το μεταλλείο Σκουριώτισσας της Hellenic Copper Mines ltd συμμετέχει σε πρωτοπόρα – καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα


 

Νέες εξελίξεις που αφορούν την τεχνολογία των Ακτινών Χ εφαρμόζονται στην έρευνα και την αξιοποίηση μεταλλευμάτων 

Η Hellenic Copper Mines Ltd συμμετέχει σε μια ξεχωριστή διεθνή συνεργασία μεταξύ εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων, στο έργο X-Mine!

 


 

Λευκωσία, 04/07/2017


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει προβεί στη χρηματοδότηση του τριετούς ερευνητικού έργου Χ-Mine, στο οποίο συμμετέχει μια διεθνής κοινοπραξία 14 εταίρων. Στόχος του έργου είναι η έρευνα και ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας ανάλυσης δειγμάτων γεωτρήσεων, τρισδιάστατης μοντελοποίησης και η ανάπτυξης και εφαρμογή μιας αποδοτικότερης μεθόδου διαχωρισμού του στείρου από το μετάλλευμα κατά την αξιοποίηση των μεταλλευμάτων. Για το έργο X-Mine έχει ήδη πραγματοποιηθεί εναρκτήρια συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Φιλανδικής VTT, που είναι και ο φορέας οργάνωσης του έργου.


Το έργο έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» – το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ, με σχεδόν €80 δις διαθέσιμης χρηματοδότησης για μια επταετία (2014 με 2020) -–πλέον των ιδιωτικών επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. Θα οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές, μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην εφαρμογή και την αγορά.


Το έργο X-Mine αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ οργανισμών από τη Φιλανδία (VTT Oy, Advacam Oy), Πολωνία (Antmicro Sp. z o. o.), Βουλγαρία (Assarel Medet Jsc.), Τσέχικη Δημοκρατία (Advacam s.r.o.), Ελλάδα (Hellas Gold S.A.), Κύπρο (Hellenic Copper Mines Ltd), Ρουμανία (Institutul Geologic Al Romaniei), Σουηδία (Orexplore AB, Uppsala University, Geological Survey of Sweden, Lovisagruvan AB and Bergskraft) και Αυστραλία Swick Mining Services Ltd).

Οι εταίροι του έργου, ειδικοί σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες (διαφορετική γεωλογία, ορυκτολογία, ρυθμό παραγωγής) των τεσσάρων μεταλλευτικών εταιρειών που συμμετέχουν, θα αναπτύξουν ένα όργανο XRF ταχείας διείσδυσης, για την ανάλυση της τομογραφίας των πυρήνων των ερευνητικών γεωτρήσεων. Επίσης, θα αναπτύξουν μεθόδους και εξοπλισμό για τον διαχωρισμό του στείρου από τα διαφορετικής ποιότητας μεταλλεύματα, με στόχο τη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της βιωσιμότητας των έργων.


Το έργο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν με οργανισμούς εξειδικευμένους στην έρευνα ορυκτών, παραγωγή μεταλλευμάτων και στη γεωλογική χαρτογράφηση, μαζί με ειδικούς στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας αναλυτικών οργάνων και παροχή λύσεων παραγωγής. Η ομάδα θα αναπτύξει μεθόδους, φτιαγμένες στα μέτρα της κάθε εγκατάστασης, που θα συντελέσουν στον ορθολογισμό της έρευνας και τη μείωση της παραγωγής και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Το έργο στο σύνολό του, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη μεταφορά και την επεξεργασία (μηχανική και χημική) μεταλλευμάτων, κατά την ανάκτηση βασικών και πολύτιμων μετάλλων και να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος ανά παραγόμενη ποσότητα μετάλλου.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του τριετούς διάρκειας έργου είναι €11,9 εκατ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε € 9,3 εκατ.


H Hellenic Copper Mines Ltd δεσμεύεται να συνεισφέρει τα μέγιστα για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της σε θέματα εξόρυξης και αξιοποίησης μεταλλευμάτων, ενώ θα αποτελέσει παράδειγμα εφαρμογής των πρωτοποριακών μεθόδων που θα αναπτυχθούν.


Για το έργο θα λειτουργήσει σύντομα σχετική ιστοσελίδα στο www.xmine.eu.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος έργου: Janne Paaso, VTT, Φιλανδία, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τηλ. +358 20 722 2145
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Stefan Sädbom, Bergskraft, Sweden, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ή επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό


Κλειώ Γράμμη, HCM, Κύπρος: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Τηλ. +357 22 583 500